ÚJRATERVEZÉS

 

 

A kortárssegítő képzést 15-19 éves korú fiatalok részére szervezzük.

A tréning arra a tényre épül, hogy a fiatalok általában hamarabb ismerik fel egymás problémáit, mint szüleik, tanáraik, felnőtt környezetük, és segítséget is gyakrabban kérnek egymástól problémáik megoldásához.

A program célja olyan segítő attitűddel rendelkező fiatalok képzése, akik összekötő szerepet töltenek be a diákok és a professzionális segítséget nyújtó szakemberek között.

A kortárssegítő feladata, hogy probléma-érzékenyen vegyen részt saját korcsoportjának életében. Segítséget tudjon nyújtani, hitelesen információkat közvetíteni, illetve a megfelelő szakemberhez irányítani a kortárs fiatalt.

A képzés időpontja: 7 egymást követő szombat; vagy tömbösítve szuperintenzív képzés formájában, 7 egymást követő munkanapon.

A képzés időtartama: 42 óra, alkalmanként 6 órában

Az utánkövetés időtartama: 18 óra, a képzés befejezése után 9 hónapon át, havonta egy alkalommal 2 órában.

Helyszín: az adott iskola

A képzés több témakört ölel fel.

Tematika:

Hatékony kommunikáció

Deviancia, másság, esélyegyenlőség- meghívott előadóval

Szerelem, párkapcsolat- meghívott előadóval

Szenvedélyek, szenvedélybetegségek- meghívott előadóval

Konfliktuskezelés

A kortárssegítő személyisége és feladatai (1-2.)

Minden alkalommal beépítünk a tematikába önismereti és személyiségfejlesztő feladatokat, teszteket. A játékos feladatok kiválasztásánál hangsúlyt fektetünk a nonverbális készségek, az önkép, a kreativitás fejlesztésére.

Az intenzív együttlét, a közös ebéd növeli a kohéziós erőt, ezért fontosnak tartjuk a hosszabb alkalmakat. Közösen hozunk magatartási szabályokat, amelyeket mindenki elfogad és – eddigi tapasztalataink szerint – be is tart. Minden témakörnél kézbe kapják a fiatalok a felhasznált szakmai anyagok kivonatát, önismereti teszteket, illetve az ajánlott irodalomra vonatkozó információkat.

A kommunikáció, a szenvedélybetegségek, a bűnmegelőzés, a párkapcsolat témakörében elmélyül a tudásuk, amelyet kamatoztatni tudnak a kortársaikkal való kapcsolataikban is. Amit még feltétlenül nyerhetnek a képzésben való részvétellel: saját személyiségük jobb megismerése, érzelmeik megfelelő kifejezése, hatékonyabb problémamegoldás és konfliktuskezelés, vágyaik és terveik tudatosabb megfogalmazása, és nem utolsósorban a csoporthoz tartozás érzése. Fejlődik a segítségkérési kultúrájuk, s reményeink szerint egészségtudatosabb magatartást követnek majd.

A részvételhez szülői beleegyezés szükséges.

A kortárssegítő képzésbe önkéntes jelentkezés alapján várjuk a diákokat. A szülőket arra kérjük, beszéljék meg a programot gyermekeikkel. A csoportban való eredményes munkához, valamint a későbbiekben a kortárssegítőként végzett rendszeres tevékenységhez elkötelezettségre, tudatos erőfeszítésre és részvételre, valamint a másokon való segítés belső igényére van szükség.

A csoportba csak korlátozott számban tudunk felvenni diákokat (maximális létszám 14 fő). Nagyobb számú jelentkezés esetén a felvételt megelőzheti egy motivációs beszélgetés.

A képzésen szeretnénk fényképeket készíteni, melyeket felhasználhatunk a honlapunkon, illetve szakmai fórumokon a program bemutatásához.

A témáról és korábbi képzéseink közül néhányról az alábbi oldalakon tájékozódhat:

17. kerületi Gyermekjóléti Központ:

http://gyermekjoleti17.hu/programok/aktualis.programok

Rákosmente Tv:

http://www.rakosmentetv.hu/share.php?type=video&id=1158&title=Önkormányzati

Percek: Kortárs segítők Rákosmentén

 

Amennyiben programunk felkeltette érdeklődésüket, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot velünk.

Csoportvezetők:

Tarr Andrea szociálpedagógus, önismereti tanácsadó + meghívott pszichológus szakember

Kapcsolat

Részvételi díj: megegyezés szerint