ÚJRATERVEZÉS

 

 

„Az iskolai szociális munka olyan tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek képességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását segíti szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.” (Bányai, 2000)

A szociális és a gyermekvédelmi ellátórendszer 2016-os átalakítását követően, az iskolai szociális munka a korábbinál rendszeresebben és hatékonyabban lehet jelen az oktatási intézményekben. Ennek keretein belül az erre specializálódott szakemberek, a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelő, önálló, egyéni, illetve csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat biztosítanak a tanulók számára.

Ezt a munkát szeretnénk segíteni, alternatív lehetőségeket kínálni, iskolai pályázatokban közreműködni. Többéves szakmai tapasztalattal rendelkezünk, a gyakorlatban is prevenciós munkát végzünk és komplex prevenciós programcsomagot kínálunk az általános- és középiskolák számára.

Kiemelt célunk a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése. Ennek a tevékenységnek a középpontjában a gyermek áll, és a fókusz a preventív munkára helyeződik.

Feladatunk az iskola terepén a szociális munka eszközeivel végezhető tevékenységek: például információnyújtás, egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés a diákok számára, csoportfoglalkozás szervezése és vezetése, felvilágosító foglalkozások tartása, illetve a gyermek- és ifjúságvédelemmel, szabadidő szervezéssel foglalkozó pedagógus kollégák szakmai segítése.

A preventív programok lényeges eleme a drogprevenció, az agresszió-, a konfliktuskezelés, a pályaválasztási tanácsadás, az önismeret és személyiségfejlődés. Ez összhangban van a gyermekvédelmi felelősök és szabadidő-szervezők jogszabályban foglalt feladataival.

A kamaszokkal végzett közös munka során a titoktartás elvét szem előtt tartva járunk el egészen addig, amíg a fiatal érdeke ezt kívánja. Fontos általunk képviselt érték a bizalom, az elfogadás és a megértés. Amennyiben olyan információ kerül felszínre, amely indokolja a külső professzionális segítő, illetve egyéb szakember bevonását, annak továbbítása a fiatallal való megbeszélés után történhet.

Fontosnak tartjuk, hogy olyan gyerekek kerüljenek ki az iskola falai közül, akik önismerettel rendelkeznek, képesek a problémáik megoldására, és ha szükséges, tudnak segítséget kérni, tudják, hova fordulhatnak. Továbbá, hogy a diákok körében mérséklődjön a deviáns magatartásformák előfordulásának aránya. Ebben nagy szerepe lehet a kortárssegítők iskolai jelenlétének.

Az iskolák pedagógiai programjához kapcsolódva tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezését és lebonyolítását vállaljuk.