ÚJRATERVEZÉS

 

 

Mindannyian másképpen működünk. Mást gondolunk, hiszünk a világról, az életről és annak értelméről. Ahogyan a világot és benne magunkat látjuk, az kizárólag ránk jellemző. Életszemléletünk egyedi. Úgy is fogalmazhatunk, hogy sajátos létfilozófiával, azaz ontológiával rendelkezünk. Az ontológiai szemléletű önismereti tanácsadás innen kapta a nevét.

A tanácsadás során ezt a személyes életszemléletet, ontológiát tárjuk fel és ennek mentén építkezünk. Megvizsgáljuk, azokat a dolgokat, amelyek jelen vannak a kliens életében, környezetében. Szemügyre vesszük, milyen tapasztalatai, gondolatai, ill. hiedelmei vannak a világról, az életről és önmagáról. Mindezzel párhuzamosan pedig azzal foglalkozunk, hogyan tudna jól kijönni az adott helyzetből.

A tanácsadás a jelenre és a jövőre irányul. A problémák helyett a megoldási lehetőségekre fókuszálunk, új utakat keresünk, közösen gondolkodunk. A módszer egyaránt alkalmazható családi életvezetésben jelentkező konfliktusok, magánéleti problémák, a munka során megélt nehézségek, túlterheltség és stressz esetén.

A megoldási módok keresése során nagy hangsúlyt helyezünk az önismeretre, ill. annak növelésére. Feltárjuk a fejlesztendő területeket és arra törekszünk, hogy a megszerzett tudás ne maradjon meg az ismeretek szintjén, hanem tényleges, gyakorlati jellegű változások indulhassanak el.

Az ontológiai irányzat élményközpontú. Szabadon alkalmaz új és változatos, időnként meglepő, látszólag nem odaillő módszereket is.

(A módszer nem helyettesíti a pszichológiai tanácsadást, ill. terápiát. Ha a jelen problémák hátterében húzódó múltbéli okok feltárására és az elakadások feldolgozására van szükség, akkor inkább a pszichológussal való közös munkát javasolom.)

Az ontológiai szemléletű önismereti tanácsadás egyénileg zajlik, időtartama – a felmerülő kérdések számától és jellegétől függően – 5-10 alkalom.

 

Tarr Andrea önismereti tanácsadó

Helyszín: Budapest

Kapcsolat

Díjazás: 7.000 Ft/ alkalom