ÚJRATERVEZÉS

 

 

Önismereti tréningünk résztvevői felfedező útra indulhatnak belső világukba, amelynek tapasztalatai alapján újrarajzolhatják lelki térképüket, kitöltve az eddigi fehér foltokat is. Tudatosíthatják magukban erősségeiket, valamint szembesülhetnek személyiségük fejlesztendő területeivel. Jobban megérthetik saját viselkedésüket, sikereiket, kudarcaikat. A tréning végére átfogóbb és reálisabb képet kaphatnak önmagukról, emellett külső megerősítésekkel gazdagodhatnak, amelyek arra motiválhatják őket, hogy továbbhaladjanak a megkezdett úton.

Mindeközben egyre inkább képessé válhatnak önmaguk elfogadására, valamint arra, hogy hatékonyabban gazdálkodjanak belső erőforrásaikkal, ez pedig hosszabb távon önértékelésük növekedéséhez és életminőségük javulásához vezethet. Mivel a többi ember igazi megértéséhez is önmagunk megértésén keresztül vezet az út, a környezetükben élőkhöz fűződő viszonyuk is pozitív irányba változhat.

A tréning során megismertetjük a résztvevőket a főbb személyiségtipológiákkal, valamint megtudhatják, ők milyen pozíciót foglalnak el ezeken belül. A tapasztalatok és élmények gyűjtését gondosan összeválogatott önismereti tesztek és gyakorlatok, játékok, illetve beszélgetések segítik. Mindvégig arra törekszünk, hogy a megszerzett tudás ne maradjon meg az ismeretek szintjén, hanem tényleges, gyakorlati jellegű változások indulhassanak el.

Tréningüket a belső világukat felfedezni kívánókon túl azoknak ajánljuk, akik életükben megtorpanást tapasztalnak, úgy érzik, „nincsenek a helyükön”, vagy az energiáikkal való gazdálkodás nehézséget okoz számukra.

(A módszer nem helyettesíti a pszichológiai tanácsadást, illetve terápiát. Komolyabb elakadások esetén inkább az egyénileg igénybe vehető pszichológusi segítséget javasoljuk.)

 

A csoport időtartama: egy hétvége (szombat-vasárnap, mindkét napon 10-18 óráig)

Helyszín: Budapest

Csoportvezető: Tarr Andrea önismereti tanácsadó + meghívott pszichológus szakember

Kapcsolat

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő